BEGELEIDING

Begeleiding is een vorm van ondersteuning waarbij een medewerkster van Stichting V.C.S.A. Thuiszorg u helpt om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen.

  • Meegaan naar de huisarts of het ziekenhuis
  • Boodschappen doen of het opwarmen van de maaltijd
  • Aanbrengen van structuur in de dagelijkse bezigheden
  • Het ontlasten van de mantelzorgerBestellen van hulpmiddelen of medicijnen

 Kosten en indicatie

U heeft een indicatie nodig van uw gemeente (WMO). De gemeente komt bij u thuis om met u uw zorgbehoefte te bespreken en te bepalen. Aan de hand hiervan wordt een ondersteuningsplan opgesteld door de gemeente. In het ondersteuningsplan staat op welke zorg u recht heeft. Met deze indicatie, wordt de huishouding betaald vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Uw gemeente vergoedt hiermee de benodigde zorg. Wel betaalt u bij zorg die vanuit de WMO wordt vergoed een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Het C.A.K. (Centraal Administratiekantoor (CAK)) berekent de hoogte hiervan. U vraagt de indicatie aan bij het Wmo-loket van uw gemeente, de wijkverpleegkundige kan u hierbij ondersteunen.

Stichting V.C.S.A. Thuiszorg zorg werkt voornamelijk in Almere en Lelystad. En werkt samen met diverse andere thuiszorgorganisatie